Números en japonès

En primer lloc, presentarem els nombres de l’1 al 20. Val destacar que alguns nombres poden pronunciar-se de maneres diferents; totes elles són comunes i utilitzades.

ZERO: 0 ZERO
ICHI: 1 U
NI: 2 DOS
SAN: 3 TRES
SHI: 4 QUATRE
GO: 5 CINC
ROKU: 6 SIS
SHICHI: 7 SET
HACHI: 8 VUIT
KU: 9 NOU
JÛ: 10 DEU

Seguint amb els nombres de l’11 al 20, veurem que estan conformats unint el número 10 més el nombre corresponent. És a dir que el número 11 és 10 + 1. Llavors:

JÛ ICH: 11 ONZE
JÛ NI: 12 DOTZE
JÛ SANT: 13 TRETZE
JÛ SHI: 14 CATORZE
JÛ GO: 15 QUINZE
JÛ ROKU: 16 SETZE
JÛ SHICHI: 17 DISSET
JÛ HACHI: 18 DIVUIT
JÛ KU: 19 DINOU
NI JÛ: 20 VINT

Hem vist al final d’aquesta taula que el número 20 es compon anteposant el 2 al 10. La llista seguiria armant els nombres de la mateixa manera que armem els nombres de l’1 al 10. D’aquesta manera, 21 seria ni jû ichi, 22 seria ni jû ni, etc.
Llavors, per compondre les desenes, utilitzarem el mètode que utilitzem amb el número 20:

 10 DEU
NI JÛ: 20 VINT
SANT JÛ: 30 TRENTA
YON JÛ: 40 QUARANTA
GO JÛ: 50 CINQUANTA
ROKU JÛ: 60 SEIXANTA
NANA JÛ: 70 SETANTA
HACHI JÛ: 80 VUITANTA
KYÛ JÛ: 90 NORANTA

 

HYAKU: 100 CENT

SEN: 1.000 MIL

MAN: 10.000 DEU MIL

HUAKY MAN: 1.000.000 UN MILIÓ

OKU: 100.000.000 CENT MILIONS

CHOO: 1000.000.000.000  UN BILIÓ