L’Aikido està dirigit tant als homes com a les dones, sense límit d’edat ni preparació especial. El practicant estudia els principis de base de les arts marcials: el desplaçament, esquives, atacs i distàncies.

Aborda de forma progressiva el treball amb les mans (taijustu de Aikí), tècniques d’immobilització i de projecció, així com el treball de les armes (aikijo i aikiken).

Per mitjà de l’estudi d’una gestual natural, pel treball amb flexibilitat i sense força dels tècniques i la cerca d’una disponibilitat del cos i de l’esperit, el Aikido afavoreix el benestar físic i permet un millor coneixement de si mateix i dels altres.

El fiançament de la confiança en si mateix, l’adquisició d’una estabilitat mental al centre mateix del moviment fan inútil el recurs per força.

AIKISHINTAISO

L’Aikishintaiso és una disciplina de creixement personal fonamentada en la presa de consciència per mitjà de la propiacepció. Gimnàstica d’armonía de l’energia. Alterna postures, marxes. moviments i meditacions, creant un llenguatge estructurat adaptat tant per a les nostres consciències mentals com per les nostres consciències corporals.
L’Aikishintaiso equilibra la nostra energia interna i externa, i aporta un bon funcionament, físic, fisiològic i psíquic.

Al cap d’alguns mesos de treball, el practicant de Aikíshintaiso, veu canvis importants en el seu cos; tornant-se aquest més sòlid, flexible, amb més energia i més sensibilitat. El cos es transforma en una eina de comunicació eficaç, tant en el mitjà material com en el entorn humà.

Per mitjà de la pràctica quotidiana, el practicant veu augmentades de forma evident la seva capacitat d’acció, de presa de decisions, d’emoció, de percepció sensorial i intuïtiva. Les més de 200 postures i moviments catalogats, donen sentit a l’elaboració d’un esquema corporal centrat i equilibrat segons els principis propis de la pràctica de les arts marcials tradicionals.

Scroll Up