Vocabulari d’Aikido


En aquestes línies trobareu el significat d’algunes paraules que sovint utilitzem en les arts marcials. No hi són totes, però creiem que per a un vocabulari bàsic és suficient:

A

AI: Unió, harmonia

AI HANMI: Posició de guàrdia amb Uke i Nage amb els mateixos peus al capdavant

AIKI: Harmonització, energia (també usat per a significar Aikido)

AIKI BUDO: Nom per al Aikdio que O-Sensei va triar des de 1936 fins a 1942

AIKI JUTSU: Disciplina marcial anterior al Aikido

AIKI NAGE: Escombratge usant tot el cos “en posició de banc”

AIKI OTOSHI: Aixecar a Uke pels genolls, deixant-ho caure després

AIKI TAISO: Exercicis per a harmonitzar el cos.

AIKIDO: Camí o mètode d’unificació. Oficialment reconegut amb aquest nom al febrer de 1942.

AIKIDOKA: Practicant d’Aikido

AIKIKAI: Organització mundial d’Aikido. Seu situada a Tokio, Japó.

AIKIKEN: Art del maneig de l’espasa en Aikido, esgrima d’acord amb els principis Aiki.

ANZA: Manera d’asseure’s amb les cames en creu.

ARIGATO: Gràcies

ASHI: Peu, cama, pas

ATEMI: Cop dissuasiu, literalment tocar el cos.

AYUMI ASHI: Caminar normal alternant tots dos peus (amb la punta dels dits cap a fora).

B

BOKEN: Sabre de fusta

BUDO: Arts marcials utilitzades com a filosofia. Camí de vida marcial

C

CHUDAN: Part mitjana del cos o posició mitjana

CHUDAN TSUKI: Cop a mitja alçada

D

DAN: Un grau; a partir del Cinturó Negre del 1r al 10è

DESHI: Estudiant

DO: Camí, filosofia, mètode

DOJO: Lloc de pràctica del camí (DO)

DOMO ARIGATO GOZAI MASHITA: Moltes gràcies (de manera formal)

DORI(tori): Agafar

DOSHU: Director mundial d’Aikido. Gran Mestre

DOZO: “Si us plau”. Es fa servir amb el sentit de “endavant”

E

EMBU: Demostració

ERI: Solapa

ERI DORI: Agafada per la solapa

F

FUDARI GAKE: Atac de dos uke

FUKUSHIDOIN: Un títol formal que significa aproximadament “Instructor Ajudant (2n i 3r Dan

FUNA KOGI UNDO: Exercici de rem o balanceig rítmic del Hara

FUTARI DORI: Tècniqes contra més d’un Uke

FUTARI GAKE: Defensa contra dos atacants a la vegada

G

GAESHI WAZA (kaeshi waza): Tècniques de contraatac

GAISHO: Seure en seiza amb les mans davant

GARAMI: Enrotllat, entrellaçat

GEDAN: Part baixa del cos o posició baixa

GEDAN TSUKI: Cop a la part baixa del cos

GERI: Patada

GI: Uniforme tradicional per practicar

GIRI (kiri): Tall

GO: Cinc

GODAN: 5è Dan, grau, nivell o rang

GOKYO (ude nobashi): “Si us plau, m’autoritza?

GYAKU: Oposat, invers

GYAKU HAMMI: Uke i Tori amb guardia inversa

GYAKU HANMI KATATE DORI: Agafada del canell del mateix costat

H

HACHI: Vuit

HAI: Si

HAKAMA: Faldilla-pantaló que l’Aikidoka vesteix sobre el Keikogi

HANMI HANDACHI WAZA: Tècniques amb el Tori en seiza i l’Uke de peu

HAPPO: Vuit direccions (sentits de treball)

HAPPO GIRI: Exercici de tall en les vuit direccions

HAPPO UNDO: Exercici de Ikkio Undo (Kokyu ho) en vuit direccions

HARA: Ventre, difícil de traduïr, ja que te connotacions no només físiques.

HENKA WAZA: Vairant d’una tècnica

HIDARI: Esquerre

HIJI: Colze

HIJI DORI: Agafada del colze

HIJI KIME OSAE: Control del braç pel colze

HOMBU DOJO: Terme utilitzat per referir-se a un dojo central d’una organització. Dojo central d’Aikido.

I

ICHI: Número u

IKKYO: Primer principi de l’Aikido. Control sobre canell amb una mà, i colze amb l’altra. Ude osae.

IRIMI: Moviment de penetració, sortint de la línia d’atac

IRIMI NAGE: Entrar i girar

IRIMI TENKAN: Projecció entrant

J

JIJU WAZA: Tècniques lliures que Nage va aplicant sense preconcebre

JIME: Estrangulament

JO: Bastó de fusta

JO DORI: Defensa a mans lliures contra ataques de bastó (Jo)

JODAN: Part alta del cos o posició alta

JU: Deu

JUJI: “X”, creu

JUJI GARAMI: Tècnica de creuar els braços del Uke exercing palanca sobre un d’ells

K

KAESHI WAZA: Tècniques de contraatac

KAITEN: Rodar

KAITEN NAGE: Projecció en rotació

KAMAE: Guardia

KAMIZA: Costat del tatami on s’ubica l’altar o la foto

KATA: Conjunt de formes estilitzades. Espatlla

KATA DORI: Agafar una espatlla per davant

KATA DORI MEN UCHI: Agafada a una esptalla i cop a la part alta del cap

KATA TE DORI: Agafada a una mà. Agafar el canell (del mateix costat)

KATA TE RYO TE DORI: Agafada a una amb les dos mans

KEIKO: Pràctica, entrenament

KEIKO GI (gi; do gi): Vestit d’entrenament

KEN: Espasa

KESA GIRI: Cop semblant al Yokomen però arribant fins al terra

KI: Força vital o energia universal. Ment, esperit, intenció

KIME: Projecció de l’energia

KIMUSUBI: Establir la unió del ki, una manera més moderna d’anomenar el mateix concepte d'”Aiki”.

KIRI: Tallar

KIRI OTOSHI (ushiro): Projecció per darrere per tracció cap avall

KISSHOMARU UESHIBA: Fill del fundador de l’Aikido

KYOKU: Respiració. Literalment espira (KO) i inspirar (KYU)

KOKYU HO: Pràctica del Kokyu

KOKYU NAGE: Projectar amb la respiració

KOSHI (goshi): Malucs

KOSHI NAGE: Projecció amb el maluc

KOTE: Canell

KOTE GAESHI: Projecció amb torsió del canell

KOTE HINERI: Sankyo. Doblegar el canell

KOTE MAWASII: Nikyo. Canell en semi cercle

KU: Buit

KUBI: Coll

KUBI SHIME: Estrangulació al coll

KUMI: Escola, creuar armes

KUMI JO: Creuar armes amb el Jo. Excercici realitat en parella

KUMI TACHI: Creuar armes amb el boken. Exercicirealitzat en parella

KYU: Nou (KU). Inspirar. Graus de principiant que es distingeixen pel color del cinturó

M

MA: Distància

MA AI: Distància de combat correcta

MAE: Front

MAE UKEMIS: Caigudes cap al davant

MEN: Cap

MIGI: Dreta

MOCHI: Agafar amb les mans

MORIHEI UESHIBA: Fundador de l’Aikido, anomenat també O-Sensei.

MORIHERU UESHIBA: Segon Doshu, net del fundador

MOROTE: Dos mans; ambdúes mans

MOROTE DORI: Agafada amb dos mans a unsol braç

MUNA: Pit

MUNA DORI: Agafada de les solapes de gi amb una mà

MUNA DORI MEN UCHI: Agafada de les solapes del gi amb una mà i cop al cap amb la contrària

N

NAGE: Aquell que projecta, el que executa les tècniques (Tori). Projecció

NAGE WAZA: Tècniques de projecció

NI: Dos

NIDAN: Segon nivell, com el Cinturó Negre de segon grau

NIKKYO: Segon principi. Amb una mà, torsió interior de canell. Kote mawasi

O

O: Honorable, Gran

OBI: Cinturó

OKURI ASHI: Passos curts i ràpids

OMEDETO GOZAI MASHITA: Moltes gràcies

OMOTE: Al front de; cap endavant

ONEGAISHIMASU: Si us plau

OSAE: Immobilització

OSAE WAZA: Tècniques d’agafada

O-SENSEI: Gran Mestre. A l’0Aikido fa referència a Morihei Ueshiba

OTOSHI: Deixat caure, fer caure cap al terra

R

RANDORI: Tècniques lliures contra múltiples atacants

REI: Salutació. Indicació de “saludar”

ROKKU: Sis

RONIN: Samurai sense amo o senyor Samurai errant

RYO: Ambdos costats

RYO KATA DORI: Agafada a ambdues espatlles

RYO KATA TE DORI: Agafada a ambdues mans

RYO TE: Abdues mans

RYU: Escola o mètode específic, amb una tradició, mestres i adherits

S

SABAKI: Desplaçament, esquivada

SAN: Tres. Honorable, Senyor

SANDAN: Tercer Dan

SANIN-DORI: Tres ukes agafen

SANIN-GAKE: Tres ukes ataquen

SANKYO: Tercer principi, luxació del canell. Kote hineri

SEIZA: Posició tradicional japonesa d’asseure’s amb els genolls doblegats sota el cos

SEMPAI: Veterà esturidant avançat

SEN NO SEN: Resposta anticipada davant un ataac, màxima integració amb l’Uke

SENSEI: Professor o mestre; “el que va davant”

SHI: Quatre (YON), persona

SHICHI: Set

SHIDOIN: Un títol formal que significa aproximadament “Instructor (4t i 5è Dan)

SHIHAN: Mestres almenys de 6è Dan, tots els titulars del Hombu Dojo

SHIHO: Quatre direccions

SHIJO GIRI: Moviment en quatre direccions

SIHO NAGE: Projecció en quatre direccions

SHIKKO: Caminar, avançar de genolls

SHIME: Estrangulament

SHODAN: Primer grau de cinturó negre

SHOMEN: Front, part superior del cap. També així anmenat davant d’un Dojo

SHOMEN UCHI: Cop frontal de dalt cap a baix del cap

SHIDOIN: Instructor

SODE: Màniga

SODE DORI: Agafada de la màniga, per sota del colze

SOTO: Exterior, per fora

SOTO KAITEN NAGE: Projecció fent rotar exterior

SUBURI: Exercici individual de colpejar repetidament amb el Jo o el bokken

SUBURI JO: Cop amb el Jo

SUBURI KEN: Com amb el bokken

SUMI: Angle, Racó

SUMI OTOSHI: Deixar caure a l’Uke a un costat

SUWARI: Assegut

SUWARI WAZA: Tècniques amb Nage i Uke agenollats

T

TACHI: De peu; un sabre japonès. Tall

TACHI DORI: Defensa a mans lliures contra atacs de sabre

TACHI WAZA: Tècnicques amb Uke i Tori dempeus

TAI: Cos

TAI JUTSU: Tècniques a aplicar sense armes en mans dels lluitadors

TAI SABAKI: Canvi de sentit del cos. Desplaçaments

TAISHIN UNDO: Exercici de distensió de la columna

TANTO: Ganivet

TANTO DORI: Defensa a mans lliures contra atacs de ganivet

TATAMI: Matalassets per la pràctica

TE:

TEGATANA: “Mà espasa”, és a dir el tall de la mà

TEKUBI: Canell

TEKUBI OSAE: Yonkyo. Retenir pel canell

TEKUBI UNDO: Exercicis dee preparació dels canells

TEN: Cel

TENCHI: Cel i terra

TENCHI NAGE: Tècnica de “projecció del Cel i la Terra”

TENKAN: Girar el cos, enrere

TORI: El que realitza la tècnica

TSUGI ASHI: Pas de seguiment, caminar mantenint sempre el mateix peu pel davant

TSUKI: Cop de puny frontal

U

UCHI: Per “dins” (interior). Cop

UCHI KAITEN NAGE: Projecció fent rotar interior

UCHI KAITEN SANKYO: Control amb Sankyo entrant per l’interior

UDE: Braç

UDE GARAMI: Mateix principi que kaiten nage però controlant l’espatlla del Uke

UDE KIME NAGE: Projecció sobre el braç

UKE: La persona que inicia l’atac i rep l’acció

UKEMI: “Rebent mitjançant el cos”. Art de caure en resposta a una tècnica sense fer-se mal

UNDO: Exercici, pràctica

URA: “Darrere”, “Fons”. Tècnica realitzada per darrere l’Uke

USHIRO: Cap endarrera o darrera

USHIRO KIRIOTOSHI: Tirar l’Uke per les espatlles cap endarrere

USHIRO DORI: Abraçada pel tronc i braços pel darrere

USHIRO ERI DORI: Agafada del coll de la jaqueta per darrere

USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME: Pel darrere, estrangulació amb l’avant braç i agafada del canell

USHIRO RYO HIJI DORI: Agafar abdos colzes pel darrere

USHIRO RYO KATA DORI: Agafar ambdos espatlles pel darrere

USHIRO UKEMI: Caiguda cap enrere, d’esquena

W

WAZA SENSEI: Mestre jove. Generalment fill del Doshu

WAZA: Tècnica

Y

YODAN: Postura alta

YOKO: “Costat”. costat lateral

YOKO MEN: Lateral del cap

YOKO MEN UCHI: Cop diagonal descendnet, d’avanç circular, a la templa o al coll

YOKO UKEMIS: Caigudes de costat, laterals

YONDAN: Quart Dan

YONKYO: Qduanrt principi. Control del canell Tebuki osae

YUDANSHA: Aikidoka amb grau de Dan

Z

ZOORI: Sandàlies per sortir del Dojo